חישוב מנת סדרה הנדסית אינסופית יורדת והאיבר הראשון בסדרה