תקציר עמ' 209 - ת. 15

חישוב מנת סדרה הנדסית אינסופית יורדת והאיבר הראשון בסדרה