תקציר סדרה הניתנת לפירוק לשברים חלקיים

מציאת סכום של סדרה שהאיבר הכללי שלה הוא שבר והמכנה ניתן לפירוק לגורמים, עמ׳ 202 - דוגמה