תקציר סדרה עם סימנים מתחלפים

מציאת האיבר הכללי של סדרה עם סימנים מתחלפים, עמ׳ 196 - דוגמה א׳