תקציר הסכום של סדרה כללית

הסכום של סדרות כלליות, סדרת הסכומים החלקיים של הסדרה