תקציר תרגילים נוספים עם כלל נסיגה

תרגילים מורכבים שבהם נתונה סדרה כללית המוגדרת בעזרת כלל נסיגה, עמ׳ 184-183 - דוגמה א׳