תקציר הגדרת סדרה בעזרת האיבר הכללי - סדרות כלליות

הגדרה של סדרה על פי התבנית לפי מקום, עמ׳ 170 - דוגמה א׳