תרגיל חזרה מסכם הכולל הבעת שטח טרפז החסום במעגל באמצעות אותיות