תקציר עמ' 551 - ת. 25

תרגיל חזרה מסכם הכולל הבעת שטח טרפז החסום במעגל באמצעות אותיות