תקציר עמ' 549 - ת. 18

הבעת שטח משולש שקודקודיו נמצאים על מעגל באמצעות אותיות