תקציר עמ' 549 - ת. 15

מציאת זויות הבסיס של משולש שווה שוקיים חסום במעגל וחוסם מעגל