תקציר עמ' 547 - ת. 7

jחישוב זוית במשולש על פי יחסי צלעות נתונים, חישוב יחסי שטחי משולשים