תקציר עמ' 547 - ת. 3

הבעת שטח טרפז ישר זוית באמצעות אותיות