תקציר עמ' 545 - ת. 25

פתרון תרגיל חזרה מסכם הכולל הבעת אורך צלע במשולש באמצעות אותיות ובעזרת זהויות טריגונומטריות