תקציר עמ' 545 - ת. 22

תרגיל חזרה שבו שימוש בזהויות טריגונומטריות ופתרון משוואות טריגונומטריות וכולל משולשים