תקציר עמ' 544 - ת. 15

מציאת אורך צלע ריבוע בעזרת זהויות ופתרון משוואות טריגונומטריות