תקציר עמ' 543 - ת. 10

פתרון תרגיל חזרה הכולל טרפז שהשוק שלו ובסיסיו משיקים למעגל