תקציר עמ' 545 - ת. 27

תרגיל חזרה מסכם ובו שימוש בזהויות ופתרון משוואות טריגונומטריות להוכחות במרובע