תקציר עמ' 540 - ת. 22

פתרון תרגיל חזרה מתקדם הכולל הוכחה והבעת צלעות וזויות במשולשים באמצעות אותיות ובעזרת זהויות טריגונומטריות