תקציר עמ' 539 - ת. 18

תרגיל חזרה הכולל משולש שווה שוקיים חסום במעגל ומשיק למעגל, חישוב שטח משולש בעזרת זהויות טריגונומטריות