תקציר עמ' 538 - ת. 11

תרגיל חזרה שבו שימוש בזהויות טריגונומטריות ופתרון משוואות טריגונומטריות וכולל מלבן