תקציר עמ' 537 - ת. 6

תרגיל חזרה שבו שימוש בזהויות טריגונומטריות ופתרון משוואות טריגונומטריות וכולל משולש שווה שוקיים