תקציר עמ' 536 - ת. 22

תרגיל חזרה הכולל הבעת זויות וצלעות של משולש באמצעות אותיות ובעזרת משפט הקוסינוסים