תקציר עמ' 534 - ת. 14

תרגיל חזרה הכולל הבעת בסיסי משולש שווה שוקיים, החסום במעגל וחוסם מעגל, בעזרת משפט הסינוסים