תקציר עמ' 533 - ת. 8

תרגיל חזרה הכולל הוכחה וחישוב זוית במשולש שווה שוקיים בעזרת משפט הסינוסים