תקציר עמ' 533 - ת. 4

תרגיל חזרה בנושא חישוב שטח משולש