תקציר עמ' 531 - ת. 12

תרגיל חזרה מסכם הכולל מעוין, מעגל החוסם משולש והכחה בעזרת משפט הקוסינוסים