תקציר עמ' 530 - ת. 8

תרגיל חזרה הכולל משולשים חסומים במעגל והוכחות בעזרת משפט הקוסינוסים