תקציר עמ' 528 - ת. 8

פתרון בעיות עם יחסים ונעלמים במעגל בעזרת משפט הקוסינוסים