תקציר עמ' 527 - ת. 3

תרגיל חישוב עם מספרים במעגל בעזרת משפט הקוסינוסים