תקציר מעגל - משפט הקוסינוסים

פתרון בעיות במעגל בעזרת משפט הקוסינוסים, עמ׳ 526 - דוגמה