תקציר עמ' 524 - ת. 25

תרגיל חזרה מסכם בנושא משפט הסינוסים הכולל משולש ישר זוית, הבעת יחס באמצעות אותיות וחישוב שטחים