תקציר עמ' 523 - ת. 16

תרגיל חזרה בנושא משפט הסינוסים הכולל משולש והבעת זוית באמצעות אותיות