תקציר עמ' 522 - ת. 11

תרגיל חזרה בנושא משפט הסינוסים הכולל טרפז שווה שוקיים ואותיות