תקציר עמ' 521 - ת. 7

תרגיל חזרה בנושא משפט הסינוסים הכולל מעגל החוסם משולש