בעיה עם אותיות הכוללת זהויות ומשוואות במעגל וחישוב שטח משולש