תקציר עמ' 519 - ת. 35

בעיה עם אותיות הכוללת זהויות ומשוואות במעגל וחישוב שטח משולש