תקציר עמ' 517 - ת. 25

בעיה עם אותיות הכוללת משולש חסום במעגל ומשיק למעגל