תקציר עמ' 515 - ת. 15

תרגיל חישוב מתקדם הכולל מעגל החוסם משולש שווה שוקיים