תקציר עמ' 514 - ת. 5

תרגיל חישוב יסודי הכולל מעגל החוסם משולש