תקציר עמ' 512 - דוגמה ב׳

בעיה עם אותיות הכוללת משולש שווה שוקיים חסום במעגל