תקציר מעגל - משפט הסינוסים

משפט הסינוסים והחלק במשפט שמתייחס למעגל, עמ׳ 512 - דוגמה א׳