תקציר עמ' 509 - ת.14

תרגיל חזרה בנושא פתרון משוואות טריגונומטריות