תקציר עמ' 506 - דוגמה

פתרון משוואה טריגונומטרית מהצורה sinx+cosx=a בשתי דרכים