תקציר עמ' 504 - דוגמה

פתרון משוואות טריגונומטריות שבהן יש שימוש בזהויות לסכום והפרש של שתי פונקציות