תקציר עמ' 502 -  דוגמה א'

פתרון משוואות בעזרת הזהויות לזוית כפולה