תקציר עמ' 501 - דוגמה א'

משוואות טריגונומטריות שבהן יש שימוש בזהויות לסכום והפרש זויות