משוואות טריגונומטריות שבהן יש שימוש בזהויות לסכום והפרש זויות