תקציר עמ' 500 - ת.1, 9

הוכחת זהויות נתונות בעזרת הזהויות לסכום והפרש שתי פונקציות