ביטוי סכום והפרש של שתי פונקציות טריגונומטריות בעזרת מכפלה של שתי פונקציות, הזהויות למכפלת שתי פונקציות