תקציר זהויות טריגונומטריות של סכום והפרש שתי פונקציות

ביטוי סכום והפרש של שתי פונקציות טריגונומטריות בעזרת מכפלה של שתי פונקציות, הזהויות למכפלת שתי פונקציות