תקציר עמ' 497 - ת. 16

הוכחת הזהות לסינוס של זוית כפולה בעזרת משולש שווה שוקיים