תקציר עמ' 496 - ת. 1

חישוב והבעת ביטויים עם זוית כפולה של סינוס וקוסינוס