תקציר עמ' 494 - ת. 1

תרגיל בנושא הסינוס והקוסינוס של סכום והפרש שתי זויות