הוכחת הזהות לקוסינוס של סכום שתי זויות, עמ׳ 493 - דוגמה